Om Säters Jaktskytteklubb

Klubben är en ideell förening.
Vi kan idag erbjuda organiserat övningsskytte i perioden Maj-Oktober utomhus i form av löpande älg Klass 1 och jägartrapp.
Vintertid erbjuder vi inomhusskytte med kal .22 på löpande mål.

Ansvar och arbetsuppgifter fördelas mellan medlemmar och jaktlag.

Vi kan idag inte erbjuda fri användning utav jaktklubbens utrustning pga banans läge ur säkerhetsaspekt gentemot kringliggande aktiviteter.
För mer info, se aktuellt skjutprogram.