Händer på skjutbanan

Uppbyggnad av inskjutningsbana är på gång. Vi har fått en del massor som skall schaktas ur för att vi ska kunna få till en inskjutningsbana bredvid den befintliga älgbanan.