Årsmöte

Nu får ni reservera den 24/5 – 22 kl 18,30.Då bjuder Säters jaktskytteklubb på kaffe och bulle i samband med Årsmötet i skyttelokalen i väveriet.